Tumblr Mouse Cursors

Ugly

Damla/ Ankara.

Teog mağduru. Biyografi yazmayı beceremeyen, sayısalda iyi olan kız. Test çözer ama bir türlü ailesi görmez. Çalışmaz ama 100 alır. Ne sesi, ne de tipi güzeldir. Çenesinde ve tek yanağında gereksiz bir gamze vardır arada ortaya çıkarlar. Ayrıca bu biyografiyi uzun tutmaya çalışır ama tutamaz bu yüzden saçmalar. Kısacası sıradan, çirkin bir kız.
ThemesLtd.com has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter